Правила обробки персональної інформації

Згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI, діючи добровільно і усвідомлюючи значення моїх дій, даю свою згоду на обробку персональних даних «Агентство нерухомості «Успіх», надалі «Власник», на таких умовах:

  • Персональні дані будуть оброблятися з метою підтримки зв’язку (комунікації) між мною і Власником, забезпечення авторизації та/або реєстрації, доступу до та/або зберігання інформації на веб-сайті Агентства нерухомості «Успіх», та/або ознайомлення з інформацією на веб-сайті Агентства нерухомості «Успіх», включення інформації про мене до персональних даних фізичних осіб, персональні дані яких обробляються в ході ведення господарської діяльності «Агентство нерухомості «Успіх».
  • Власником будуть оброблятися залишені мною на веб-сайті Агентства нерухомості «Успіх» контактні (персональні) дані в тому числі, але не виключно, такі персональні дані: ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації місця проживання/фактичного проживання), паспортні дані, номери телефонів (стаціонарних і мобільних).
  • Персональні дані можуть бути передані особам, що здійснюють господарську діяльність під товарним знаком «Успіх» для цілей, визначених вище, а іншим особам тільки відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Мені зрозуміло, що відповідно до ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних” я маю право:

1. Знати про місцезнаходження бази даних, яка містить мої персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її власника;

2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються мої персональні дані;

3. На доступ до своїх персональних даних;

4. Отримувати не пізніше ніж за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються мої персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст моїх персональних даних, які зберігаються;

5. Пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв’язку з навмисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи перешкоджають честі, гідності та ділової репутації фізичної особи;

8. Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадовим особам, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10. Вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11. Відкликати згоду на обробку персональних даних;

12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Цим підтверджую, що я ознайомлений (-а) з фактом внесення відомостей про мене до бази даних фізичних осіб, персональні дані яких обробляються в процесі здійснення «Агентство нерухомості «Успіх» господарської діяльності.